přihlásit! | registrovat!


[CNW:Counter]

AKTUALITY

851
Vloženo 2020-05-04 15:03:55 uživatelem jana.klinerova
Další tréninkové dny :

úterý + čtvrtek 14.00 - 19.00h

Cena za trénování :

velké moto - 300,-Kč/jezdec

malé moto 50 - 85ccm - 150,-Kč/jezdec


Prosíme jezdce o dodržování pokynů (viz.článek ):

Autoklub ČR požádal o právní stanovisko, z něhož vyplývá, že motoristický sport jako sport typicky provozovaný na venkovních sportovištích (autodromy, motokrosové tratě, polygony atp.) či v přírodě (přírodní tratě a okruhy) lze podřadit pod rozsah a působnosti schválených opatření. Rozhodnutí o otevření konkrétního sportoviště je ovšem na zodpovědném rozhodnutí každého konkrétního provozovatele, je potřeba zvážit veškeré místní podmínky, zda umožňují provoz za dodržených konkrétních zásad a omezení stanovených Mimořádným opatřením.
Je zapotřebí mít na paměti, že v České republice platí nouzový stav, nikdo z nás nechce konflikty s orgány státní a místní správy. Je třeba bezpodmínečně dodržovat tyto zásady:
• sportující jsou povinni nosit ochranné prostředky bránící šíření kapének, což neplatí pro venkovní sportoviště, kde jsou sportující osoby či skupina takto společně sportujících osob odděleny od jiných fyzických osob překážkou (př. stěnou či plotem) či vzdáleností alespoň 2 metry; • společně sportují pouze 2 osoby, popř. od ostatních sportujících osob zachovávají výše uvedený odstup dvou metrů (kde toto neplatí pro členy totožné domácnosti); • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště (tj. šatny, umývárny, sprchy apod.). Při provozování různých disciplín motoristického sportu je tak povinné zejména používání ochranných prostředků v kontaktu bližším než 2 metry, udržování rozestupů od ostatních osob, stejně tak respektovat uzavření zázemí motoristických areálů (boxy, klubovny atp.). Vždy a výhradně by se mělo jednat pouze o tréninkové jízdy.